Prijava računov v tujini

OBJAVLJENO november 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Finančna uprava RS je zelo temeljito začela izvajati nadzor nad državljani Slovenije, ki imajo odprt račun v tujini. Če računa niste prijavili v Sloveniji, potem imate dobre možnosti, da
bo to FURS izvedel in vas kaznoval. Število držav, s katerimi lahko Slovenija v letu 2017 izmenja informacije o finančnih računih, je trenutno 51. Rok za posredovanje teh podatkov je bil 30.9.2017, ampak očitno nekateri zamujajo, saj je do roka podatke poslalo 40 držav.
Obrazec za prijavo tujega računa fizične osebe lahko najdete na tej povezavi klik .

19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

V oktobru smo se udeležili 19. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev.

Na predavanjih je bilo govora predvsem o aktualnih strokovnih temah, prihajajočih davčnih spremembah v 2018 ter digitalizaciji poslovanja v prihodnosti. Več o programu Kongresa lahko najdete na tej povezavi https://kongres-zrs.gzs.si/vsebina/O-kongresu/Program.

Na Kongresu se je izkazalo, da je sodelovanje med Finančno upravo, Ministrstvom za finance ter ostalimi inštitucijami z računovodskimi servisi na zelo visokem nivoju , kar nas vse skupaj dela še boljše in uspešnejše.

Kongres

Izplačilo poslovne uspešnosti

OBJAVLJENO november 8th - OBJAVLJENO V Novice

Mini davčna reforma, ki je bila sprejeta v lanskem letu, omogoča podjetjem, da svojim zaposlenim izplačajo tako imenovane božičnice oz. 13.plače pri katerih se ta del plače izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % zadnje povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Preprosteje povedano , tako izplačilo je oproščeno plačila dohodnine.
Izplačilo je lahko samo enkrat letno, ni pa nujno, da med dvema izplačiloma preteče 12 mesecev.

Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI – ne pozabite na oddajo napovedi

OBJAVLJENO februar 24th - OBJAVLJENO V Novice

Do 28. 2. 2017 je treba vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2016.

Ne pozabite – napovedi morate oddati tudi v primeru, če ste omenjene dohodke dosegli izven Slovenije.

Danes je zadnji dan za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

OBJAVLJENO februar 6th - OBJAVLJENO V Novice

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 6. februarja 2017 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«.

Vlogo je mogoče oddati elektronsko prek sistema eDavki. Kratka navodila z učnim videom o pridobitvi in prevzemu digitalnega potrdila, prijavi in vstopu v eDavke so objavljena na spletni strani Finančne uprave RS.

Obrazec vloge je mogoče na svoj pristojni finančni urad (osebno ali po pošti) vložiti tudi v pisni obliki. Obrazca sta v pdf in wordovi obliki objavljena na spletni strani Finančne uprave RS.

Voščilo

OBJAVLJENO december 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Želimo vam srečno, zdravo in uspehov polno leto 2017.

slika-novo-leto

Kolektiv podjetja ALMA

Plačevanje prispevkov samozaposlenih po 1.1.2017

OBJAVLJENO december 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Januar prinaša novost za plačevanje prispevkov s. p. Samozaposlene osebe morajo prispevke izračunavati mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVZ obrazec), in sicer najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev eDavki. Novega je to, da morajo biti prispevki plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost je uveden z zakonom, in sicer se nanaša na vse zavezance za obračun davčnega odtegljaja in zavezance za prispevke (torej tako na delodajalce in druge izplačevalce, ki izplačujejo dohodke, od katerih se obračunava davčni odtegljaj ter obvezni prispevki, kot tudi na samostojne zavezance za prispevke, npr. samozaposlene osebe).

Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2015

OBJAVLJENO julij 1st - OBJAVLJENO V Novice

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2016 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2015 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 1. avgusta 2016, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.

Spremembe DDV pri uvozu blaga

OBJAVLJENO april 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Od 1.7.2016 dalje DDV pri uvozu blaga samo še administrativna operacija in ne več finančna obremenitev za uvoznike blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga naj bi se plačeval preko mesečnega (oz. trimesečnega) DDV obračuna in ne več kot dajatev v trenutku uvoza blaga.

Vlada RS je 24.8.2015 sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (odslej ZDDV-1), kjer se načrtuje, da se DDV ob uvozu blaga naj nebi plačeval v trenutku uvoza kot dajatev (tako kot je to veljalo do sedaj), pač pa bi se plačilo DDV opravilo na podlagi tako imenovane samoobdavčitve v mesečnem (oz. trimesečnem) obračunu DDV.

Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih in družbenikov v letu 2016

OBJAVLJENO februar 15th - OBJAVLJENO V Novice

Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače (razen za prispevke ZZ, ki se obračunajo najmanj od zneska 60 % PP).
Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2016 znaša 70 % zadnje znane povprečne letne plače.
Pri obračunu prispevkov za januar 2016 se kot zadnja znana povprečna letna plača upošteva PP2014 = 1.540,25 EUR.
Od obračuna za februar 2016 dalje pa se bo upoštevala PP2015 (v skladu z objavo tega podatka na SURS).