Archive : Author

Plačevanje davkov iz portala E-Davki

OBJAVLJENO avgust 31st - OBJAVLJENO V Novice

Spletno plačilo neposredno iz eDavkov omogoča enostavno plačilo vseh davkov skupaj z enim plačilnim nalogom. To možnost plačevanja že uporablja približno 500 zavezancev, za enkrat je na voljo za uporabnike Abaneta in NLB klika.

Enostavnejše in cenejše plačevanje davkov

Na Finančni upravi so za zavezance poenostavili plačevanje davkov tako, da jih lahko s spletnim plačilom plačate direktno iz eDavkov (tako s spletnega portala kot mobilne aplikacije). Vse izbrane davke plačate z enim plačilnim nalogom.

Kdo lahko uporablja spletna plačila iz eDavkov?

Vsi registrirani uporabniki eDavkov, ki so uporabniki spletne banke Abanet in NLB klik. Gre za spletne banke, ki so vključene v sistem spletnih plačil pri Upravi za javna plačila (UJP).

Kako lahko plačam davke iz eDavkov?

V knjigovodski kartici (odprte postavke) v eDavkih izberete obveznosti, ki jih želite plačati in kliknete na gumb ePlačilo za dostop do spletne banke. Ne glede na število izbranih obveznosti v eDavkih, ki se plačujejo blagajnam proračuna države, proračunov občin, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Zavodu za Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), bo v spletno banko posredovan le en plačilni nalog. Posredovan plačilni nalog vsebuje vse podatke, potrebne za izvršitev plačila, vključno z zneskom zamudnih obresti, če se plačilo izvrši po poteku roka za plačilo. Po prejemu plačila, pa je znesek avtomatično razporejen blagajnam, ki jim posamezna dajatev pripada.

Podrobnejše navodilo za plačevanje iz eDavkov vključno z video predstavitvijo najdete na spletni strani Finančne uprave RS.

Ukrep čakanja na delo mogoč tudi v septembru

OBJAVLJENO avgust 31st - OBJAVLJENO V Novice

Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje podaljšano do konca septembra
Vlada RS je v četrtek, 27. 8. 2020, s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo do konca septembra 2020.

To pomeni, da delodajalci odslej lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morete zagotavljati dela.

Le še do jutri čas za vpis v Register dejanskih lastnikov

OBJAVLJENO januar 18th - OBJAVLJENO V Novice

AJPES je skladno s 44. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in Pravilnikom o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov vzpostavil aplikacijo za vpis podatkov o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (RDL).

Pravne osebe morajo svoje dejanske lastnike vpisati v RDL do 19.1.2018 oziroma v osmih dneh od vpisa pravne osebe v Poslovni register Slovenije (PRS) ali davčni register (velja za pravne osebe, ki niso vpisane v PRS). Spremembe podatkov o dejanskih lastnikih pa je potrebno vpisati v osmih dneh od nastanka spremembe.

Podatki vpisani v RDL bodo javnosti na voljo od 19.1.2018 dalje.

Zmanjšanje davčne osnove od najemnine

OBJAVLJENO januar 15th - OBJAVLJENO V Novice

Danes je zadnji dan za oddajo zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki
ohranja uporabno vrednost premoženja.

Sprememba najnižje osnove za obračun prispevkov za zaposlene

OBJAVLJENO januar 4th - OBJAVLJENO V Novice

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1.3.2017 do 31.12.2017 je znašala 824,02 € ( 52 % povprečne plače zaposlenih v RS , preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 € ). Od 1.1. do 28.2.2018 je ta znesek 855,72 € .
Več informacij na to temo najdete na tej povezavi

Poročanje o podeljenih štipendijah

OBJAVLJENO december 21st - OBJAVLJENO V Novice

Štipenditorji morajo za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 oddati podatke do 31. 12. 2017.
Podatke o štipendiranju se odda prek posebne spletne aplikacije, ki jo najdete na tej povezavi.

Potrjene spremembe pri normiranih espejih

OBJAVLJENO november 29th - OBJAVLJENO V Novice

Obdavčitev pri ‘normirancih’ ostaja nespremenjena . 80 odstotkov normiranih odhodkov bo še vedno priznanih, če prihodki pri rednem s.p. ne bodo presegali 100.000 € oz.
50.000 pri popoldanskih s.p. Po novem bo treba paziti, da zavezanec v dveh zaporednih letih ne bo imel več kot 300.000 € prihodkov ( v takem primeru bo davčno priznanih največ 80 tisoč za redne in 40 tisoč za popoldanske s.p.).
Prav tako se bodo prihodki povezanih oseb seštevali !

Prijava računov v tujini

OBJAVLJENO november 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Finančna uprava RS je zelo temeljito začela izvajati nadzor nad državljani Slovenije, ki imajo odprt račun v tujini. Če računa niste prijavili v Sloveniji, potem imate dobre možnosti, da
bo to FURS izvedel in vas kaznoval. Število držav, s katerimi lahko Slovenija v letu 2017 izmenja informacije o finančnih računih, je trenutno 51. Rok za posredovanje teh podatkov je bil 30.9.2017, ampak očitno nekateri zamujajo, saj je do roka podatke poslalo 40 držav.
Obrazec za prijavo tujega računa fizične osebe lahko najdete na tej povezavi klik .

19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

V oktobru smo se udeležili 19. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev.

Na predavanjih je bilo govora predvsem o aktualnih strokovnih temah, prihajajočih davčnih spremembah v 2018 ter digitalizaciji poslovanja v prihodnosti. Več o programu Kongresa lahko najdete na tej povezavi https://kongres-zrs.gzs.si/vsebina/O-kongresu/Program.

Na Kongresu se je izkazalo, da je sodelovanje med Finančno upravo, Ministrstvom za finance ter ostalimi inštitucijami z računovodskimi servisi na zelo visokem nivoju , kar nas vse skupaj dela še boljše in uspešnejše.

Kongres

Izplačilo poslovne uspešnosti

OBJAVLJENO november 8th - OBJAVLJENO V Novice

Mini davčna reforma, ki je bila sprejeta v lanskem letu, omogoča podjetjem, da svojim zaposlenim izplačajo tako imenovane božičnice oz. 13.plače pri katerih se ta del plače izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % zadnje povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Preprosteje povedano , tako izplačilo je oproščeno plačila dohodnine.
Izplačilo je lahko samo enkrat letno, ni pa nujno, da med dvema izplačiloma preteče 12 mesecev.