Archive : Author

Voščilo

OBJAVLJENO december 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Želimo vam srečno, zdravo in uspehov polno leto 2017.

slika-novo-leto

Kolektiv podjetja ALMA

Plačevanje prispevkov samozaposlenih po 1.1.2017

OBJAVLJENO december 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Januar prinaša novost za plačevanje prispevkov s. p. Samozaposlene osebe morajo prispevke izračunavati mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVZ obrazec), in sicer najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev eDavki. Novega je to, da morajo biti prispevki plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost je uveden z zakonom, in sicer se nanaša na vse zavezance za obračun davčnega odtegljaja in zavezance za prispevke (torej tako na delodajalce in druge izplačevalce, ki izplačujejo dohodke, od katerih se obračunava davčni odtegljaj ter obvezni prispevki, kot tudi na samostojne zavezance za prispevke, npr. samozaposlene osebe).

Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2015

OBJAVLJENO julij 1st - OBJAVLJENO V Novice

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2016 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2015 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 1. avgusta 2016, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.

Spremembe DDV pri uvozu blaga

OBJAVLJENO april 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Od 1.7.2016 dalje DDV pri uvozu blaga samo še administrativna operacija in ne več finančna obremenitev za uvoznike blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga naj bi se plačeval preko mesečnega (oz. trimesečnega) DDV obračuna in ne več kot dajatev v trenutku uvoza blaga.

Vlada RS je 24.8.2015 sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (odslej ZDDV-1), kjer se načrtuje, da se DDV ob uvozu blaga naj nebi plačeval v trenutku uvoza kot dajatev (tako kot je to veljalo do sedaj), pač pa bi se plačilo DDV opravilo na podlagi tako imenovane samoobdavčitve v mesečnem (oz. trimesečnem) obračunu DDV.

Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih in družbenikov v letu 2016

OBJAVLJENO februar 15th - OBJAVLJENO V Novice

Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače (razen za prispevke ZZ, ki se obračunajo najmanj od zneska 60 % PP).
Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2016 znaša 70 % zadnje znane povprečne letne plače.
Pri obračunu prispevkov za januar 2016 se kot zadnja znana povprečna letna plača upošteva PP2014 = 1.540,25 EUR.
Od obračuna za februar 2016 dalje pa se bo upoštevala PP2015 (v skladu z objavo tega podatka na SURS).

Ne pozabite – rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2015

OBJAVLJENO februar 3rd - OBJAVLJENO V Novice

Zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti, naj do 5. 2. 2015 oddajo vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Obrazec vloge je dostopen na vseh finančnih uradih, lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Finančne uprave RS

Zaposlovanje starejših od 55 let bo stimulirano

OBJAVLJENO december 30th - OBJAVLJENO V Novice

Ministrstvo za delo navaja, da bo delodajalec oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Spodbudo bo lahko uveljavljal tudi, če bo zaporedoma sklenjenih več pogodb in bodo te veljale le za določen čas, a v tem primeru bo morala biti oseba zaposlena ves čas brez prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve po pogodbah, sklenjenih od začetka leta 2016 do konca leta 2017, a največ za dve leti.

Drugi pogoj, ki ga bo moral zadostiti delodajalec, pa je, da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov.

Davčne blagajne – možna oddaja vloge za pridobitev namenskega digitalnega potrdila.

OBJAVLJENO november 16th - OBJAVLJENO V Novice

Na eDavkih je od danes možna oddaja vloge za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za namene davčnih blagajn.
Referenčne številke in gesla za prevzem namenskih digitalnih potrdil za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov bosta dostavljena na eDavke v osebni portal zavezanca.
Vloga za pridobitev – DPR-PridobitevDP.
Vloga za preklic – DPR-PreklicDP.

Davčne blagajne tudi za kmete

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

Davčnim blagajnam se ne bodo mogli izogniti niti kmetje.
Uporabljati jih bodo morali vsi, ki so zavezanci za DDV in tudi vsi tisti, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.

eVročanje dokumentov Finančne uprave RS

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo bo Finančna uprava RS od 2. 1. 2016 dalje dokumente vročala elektronsko. Fizične osebe bodo imele glede tega možnost izbire.

Od 2. 1. 2016 dalje bo Finančna uprava RS začela pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo izhodne dokumente postopno pošiljati preko portala eDavki To velja tudi za tiste fizične osebe, ki so prostovoljno vključene v sistem eVročanje. Slednje pomeni, da so (ali še bodo) ti posamezniki vložili pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov. Podjetja in podjetnike še posebej pozivamo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Če so elektronski naslov doslej že sporočili za namene eOpominjanja ali eVročanja, jim ga ponovno ni treba sporočati.