Archive : Author

Davčne blagajne tudi za kmete

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

Davčnim blagajnam se ne bodo mogli izogniti niti kmetje.
Uporabljati jih bodo morali vsi, ki so zavezanci za DDV in tudi vsi tisti, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.

eVročanje dokumentov Finančne uprave RS

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo bo Finančna uprava RS od 2. 1. 2016 dalje dokumente vročala elektronsko. Fizične osebe bodo imele glede tega možnost izbire.

Od 2. 1. 2016 dalje bo Finančna uprava RS začela pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo izhodne dokumente postopno pošiljati preko portala eDavki To velja tudi za tiste fizične osebe, ki so prostovoljno vključene v sistem eVročanje. Slednje pomeni, da so (ali še bodo) ti posamezniki vložili pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov. Podjetja in podjetnike še posebej pozivamo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Če so elektronski naslov doslej že sporočili za namene eOpominjanja ali eVročanja, jim ga ponovno ni treba sporočati.

Seznam neplačnikov na dan 25.10.2015

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen objave je krepitev davčne kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Seznam neplačnikov davkov je razvrščen v deset velikostnih razredov in bo mesečno objavljen na spletni strani FURS najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam bo z objavo novega seznama umaknjen s spletne strani.

Povezavo do dolžnikov najdete na spletni strani Finančne uprave RS.

Oddaja M obrazcev po 1.1.2016

OBJAVLJENO november 9th - OBJAVLJENO V Novice

S 1.1. 2016 ne bo več možna fizična oddaja M obrazcev, ki so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Vsi zavezanci za prijavo teh podatkov bodo morali to storiti elektronsko, preko portala e-VEM.

Pooblaščanje za uporabnike davčnih blagajn

OBJAVLJENO november 2nd - OBJAVLJENO V Novice

Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 11. 2015 dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).