Archive : Author

Dohodninska razbremenitev srednjega razreda

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

Za naslednji dve leti (2016 in 2017) naj bi bila dohodnina za prejemnike 1,5 kratnika (1.494,35) povprečne neto plače ugodnejša kot letos.
Vlada bi rada dvignila mejo med drugim in tretjim dohodninskim razredom iz 18.960,28 na 20.400,00 neto letne davčne osnove.

Z novelo Zakona o uravnoteženju javnih financ naj bi vlada razbremenila »srednji razred«.
Manj dohodnine naj bi tako plačalo okoli 12 odstotkov oz. 114.740 zavezancev.

Medtem pa vlada ohranja četrti dohodninski razred (50 odstotkov), ki je bil sprejet kot začasen protikrizni ukrep in bi moral ugasniti z letom 2015.

Davčne blagajne : na voljo je brezplačna aplikacija MINI BLAGAJNA

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

Tistim, ki izdajo malo gotovinskih računov je od 02.12. dalje na spletnih straneh FURS-a na voljo brezplačna aplikacija »Mini blagajna«.
Aplikacija bo služila izvajanju zakona o davčnih blagajnah (Zakon o davčnem potrjevanju računov).
Preko nje bodo zavezanci po tem zakonu lahko izdajali enostavnejše račune in v prehodnem obdobju do 31.12.2017 poročali o računih izdanih preko vezane knjige računov.

Tudi uporabniki mini blagajne pa bodo morali predhodno pridobiti namensko digitalno potrdilo, posredovati podatke o poslovnih prostorih in določit interni akt.

Omeniti velja tudi, da zavezanci v istem poslovnem prostoru ne bodo hkrati smeli uporabljati elektronske naprave za izdajo računov (davčna blagajna na tablici, računalniku,…) in vezane knjige računov, katere bi kasneje potrjevali preko mini blagajne.

Ste pripravljeni na davčno potrjevanje računov?

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

S 1. decembrom se začenja neobvezno testno obdobje davčnega potrjevanja računov. Testno obdobje bo zavezancem za davčno potrjevanje računov na voljo do 2. januarja 2016, ko bo potrebno davčno potrditi vsak račun, ki je plačan gotovinsko (gotovina v tem primeru pomeni bankovce, kovance, kartice, čeke in druge oblike plačila, ki niso neposredna nakazila na TRR).

Za delovanje sistema za davčno potrjevanje računov je nujno prevzeti namensko digitalno potrdilo (vloga na e-davkih DPR-PrevzemDP).

Poleg tega morajo zavezanci izpolniti še nekatere druge obveznosti, ki so povezane z izvajanjem Zakona o davčnem potrjevanju računov. Pripraviti je potrebno interni akt podjetja, kjer se popiše poslovne prostore, dodeli oznake elektronskim napravam in določi številčenje računov.
V program je potrebno vnesti davčne številke oseb, ki dejansko izdajajo račune.
Na FURS je potrebno posredovati tudi podatke o izdelovalcu programske opreme.
V poslovni prostor bo nujno namestiti obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun.

Po izračunu FURS-a naj bi bilo v Sloveniji nekaj manj kot 80.000 zavezancev za davčno potrjevanje računov.

REK obrazci po 1. 1. 2016

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

Po 1. januarju 2016 bo mogoče nekatera socialna zavarovanja urejati samo še preko portala e-VEM.
S 1. 1. 2016 je tako na podlagi 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju re) in Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik) na REK obrazcih uvedeno poročanje podatkov za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov.

REK obrazec bo imel po novem deset rubrik, izpolniti pa bo potrebno tudi obdobje opazovanja, pri čemer se bo za polni delovni čas štelo 40 ur tedensko. Kadar se bo poročalo o izplačanem nadomestilu za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, bo potreben preračun na število ur izplačanega nadomestila, medtem ko se bo pri poročanju o izplačilu t. i. »trinajste plače« ali »božičnice« preračunalo na ure dejanske prisotnosti. Pri sporočanju podatkov v zvezi s povračili stroš¡kov v zvezi z delom se bo poročalo le v primerih, ko gre za zneske izplačane nad Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Priznanje za naše podjetje

OBJAVLJENO oktober 30th - OBJAVLJENO V Novice

Bisnode Slovenija nas je na podlagi našega ra?unovodskega izkaza za zadnje poslovno leto, uvrstil med top slovenske poslovne subjekte in nam podelil AAA boniteto odli?nosti.