Archive : Category

Voščilo

OBJAVLJENO december 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Želimo vam srečno, zdravo in uspehov polno leto 2017.

slika-novo-leto

Kolektiv podjetja ALMA

Plačevanje prispevkov samozaposlenih po 1.1.2017

OBJAVLJENO december 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Januar prinaša novost za plačevanje prispevkov s. p. Samozaposlene osebe morajo prispevke izračunavati mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVZ obrazec), in sicer najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev eDavki. Novega je to, da morajo biti prispevki plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost je uveden z zakonom, in sicer se nanaša na vse zavezance za obračun davčnega odtegljaja in zavezance za prispevke (torej tako na delodajalce in druge izplačevalce, ki izplačujejo dohodke, od katerih se obračunava davčni odtegljaj ter obvezni prispevki, kot tudi na samostojne zavezance za prispevke, npr. samozaposlene osebe).

Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2015

OBJAVLJENO julij 1st - OBJAVLJENO V Novice

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2016 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2015 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 1. avgusta 2016, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.

Spremembe DDV pri uvozu blaga

OBJAVLJENO april 22nd - OBJAVLJENO V Novice

Od 1.7.2016 dalje DDV pri uvozu blaga samo še administrativna operacija in ne več finančna obremenitev za uvoznike blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga naj bi se plačeval preko mesečnega (oz. trimesečnega) DDV obračuna in ne več kot dajatev v trenutku uvoza blaga.

Vlada RS je 24.8.2015 sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (odslej ZDDV-1), kjer se načrtuje, da se DDV ob uvozu blaga naj nebi plačeval v trenutku uvoza kot dajatev (tako kot je to veljalo do sedaj), pač pa bi se plačilo DDV opravilo na podlagi tako imenovane samoobdavčitve v mesečnem (oz. trimesečnem) obračunu DDV.

Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih in družbenikov v letu 2016

OBJAVLJENO februar 15th - OBJAVLJENO V Novice

Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače (razen za prispevke ZZ, ki se obračunajo najmanj od zneska 60 % PP).
Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2016 znaša 70 % zadnje znane povprečne letne plače.
Pri obračunu prispevkov za januar 2016 se kot zadnja znana povprečna letna plača upošteva PP2014 = 1.540,25 EUR.
Od obračuna za februar 2016 dalje pa se bo upoštevala PP2015 (v skladu z objavo tega podatka na SURS).

Ne pozabite – rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2015

OBJAVLJENO februar 3rd - OBJAVLJENO V Novice

Zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti, naj do 5. 2. 2015 oddajo vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Obrazec vloge je dostopen na vseh finančnih uradih, lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Finančne uprave RS

Zaposlovanje starejših od 55 let bo stimulirano

OBJAVLJENO december 30th - OBJAVLJENO V Novice

Ministrstvo za delo navaja, da bo delodajalec oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Spodbudo bo lahko uveljavljal tudi, če bo zaporedoma sklenjenih več pogodb in bodo te veljale le za določen čas, a v tem primeru bo morala biti oseba zaposlena ves čas brez prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve po pogodbah, sklenjenih od začetka leta 2016 do konca leta 2017, a največ za dve leti.

Drugi pogoj, ki ga bo moral zadostiti delodajalec, pa je, da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov.

Dohodninska razbremenitev srednjega razreda

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

Za naslednji dve leti (2016 in 2017) naj bi bila dohodnina za prejemnike 1,5 kratnika (1.494,35) povprečne neto plače ugodnejša kot letos.
Vlada bi rada dvignila mejo med drugim in tretjim dohodninskim razredom iz 18.960,28 na 20.400,00 neto letne davčne osnove.

Z novelo Zakona o uravnoteženju javnih financ naj bi vlada razbremenila »srednji razred«.
Manj dohodnine naj bi tako plačalo okoli 12 odstotkov oz. 114.740 zavezancev.

Medtem pa vlada ohranja četrti dohodninski razred (50 odstotkov), ki je bil sprejet kot začasen protikrizni ukrep in bi moral ugasniti z letom 2015.

Davčne blagajne : na voljo je brezplačna aplikacija MINI BLAGAJNA

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

Tistim, ki izdajo malo gotovinskih računov je od 02.12. dalje na spletnih straneh FURS-a na voljo brezplačna aplikacija »Mini blagajna«.
Aplikacija bo služila izvajanju zakona o davčnih blagajnah (Zakon o davčnem potrjevanju računov).
Preko nje bodo zavezanci po tem zakonu lahko izdajali enostavnejše račune in v prehodnem obdobju do 31.12.2017 poročali o računih izdanih preko vezane knjige računov.

Tudi uporabniki mini blagajne pa bodo morali predhodno pridobiti namensko digitalno potrdilo, posredovati podatke o poslovnih prostorih in določit interni akt.

Omeniti velja tudi, da zavezanci v istem poslovnem prostoru ne bodo hkrati smeli uporabljati elektronske naprave za izdajo računov (davčna blagajna na tablici, računalniku,…) in vezane knjige računov, katere bi kasneje potrjevali preko mini blagajne.

Ste pripravljeni na davčno potrjevanje računov?

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

S 1. decembrom se začenja neobvezno testno obdobje davčnega potrjevanja računov. Testno obdobje bo zavezancem za davčno potrjevanje računov na voljo do 2. januarja 2016, ko bo potrebno davčno potrditi vsak račun, ki je plačan gotovinsko (gotovina v tem primeru pomeni bankovce, kovance, kartice, čeke in druge oblike plačila, ki niso neposredna nakazila na TRR).

Za delovanje sistema za davčno potrjevanje računov je nujno prevzeti namensko digitalno potrdilo (vloga na e-davkih DPR-PrevzemDP).

Poleg tega morajo zavezanci izpolniti še nekatere druge obveznosti, ki so povezane z izvajanjem Zakona o davčnem potrjevanju računov. Pripraviti je potrebno interni akt podjetja, kjer se popiše poslovne prostore, dodeli oznake elektronskim napravam in določi številčenje računov.
V program je potrebno vnesti davčne številke oseb, ki dejansko izdajajo račune.
Na FURS je potrebno posredovati tudi podatke o izdelovalcu programske opreme.
V poslovni prostor bo nujno namestiti obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun.

Po izračunu FURS-a naj bi bilo v Sloveniji nekaj manj kot 80.000 zavezancev za davčno potrjevanje računov.