Davčne blagajne : na voljo je brezplačna aplikacija MINI BLAGAJNA

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

Tistim, ki izdajo malo gotovinskih računov je od 02.12. dalje na spletnih straneh FURS-a na voljo brezplačna aplikacija »Mini blagajna«.
Aplikacija bo služila izvajanju zakona o davčnih blagajnah (Zakon o davčnem potrjevanju računov).
Preko nje bodo zavezanci po tem zakonu lahko izdajali enostavnejše račune in v prehodnem obdobju do 31.12.2017 poročali o računih izdanih preko vezane knjige računov.

Tudi uporabniki mini blagajne pa bodo morali predhodno pridobiti namensko digitalno potrdilo, posredovati podatke o poslovnih prostorih in določit interni akt.

Omeniti velja tudi, da zavezanci v istem poslovnem prostoru ne bodo hkrati smeli uporabljati elektronske naprave za izdajo računov (davčna blagajna na tablici, računalniku,…) in vezane knjige računov, katere bi kasneje potrjevali preko mini blagajne.

Ste pripravljeni na davčno potrjevanje računov?

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

S 1. decembrom se začenja neobvezno testno obdobje davčnega potrjevanja računov. Testno obdobje bo zavezancem za davčno potrjevanje računov na voljo do 2. januarja 2016, ko bo potrebno davčno potrditi vsak račun, ki je plačan gotovinsko (gotovina v tem primeru pomeni bankovce, kovance, kartice, čeke in druge oblike plačila, ki niso neposredna nakazila na TRR).

Za delovanje sistema za davčno potrjevanje računov je nujno prevzeti namensko digitalno potrdilo (vloga na e-davkih DPR-PrevzemDP).

Poleg tega morajo zavezanci izpolniti še nekatere druge obveznosti, ki so povezane z izvajanjem Zakona o davčnem potrjevanju računov. Pripraviti je potrebno interni akt podjetja, kjer se popiše poslovne prostore, dodeli oznake elektronskim napravam in določi številčenje računov.
V program je potrebno vnesti davčne številke oseb, ki dejansko izdajajo račune.
Na FURS je potrebno posredovati tudi podatke o izdelovalcu programske opreme.
V poslovni prostor bo nujno namestiti obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun.

Po izračunu FURS-a naj bi bilo v Sloveniji nekaj manj kot 80.000 zavezancev za davčno potrjevanje računov.

REK obrazci po 1. 1. 2016

OBJAVLJENO december 24th - OBJAVLJENO V Novice

Po 1. januarju 2016 bo mogoče nekatera socialna zavarovanja urejati samo še preko portala e-VEM.
S 1. 1. 2016 je tako na podlagi 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju re) in Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik) na REK obrazcih uvedeno poročanje podatkov za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov.

REK obrazec bo imel po novem deset rubrik, izpolniti pa bo potrebno tudi obdobje opazovanja, pri čemer se bo za polni delovni čas štelo 40 ur tedensko. Kadar se bo poročalo o izplačanem nadomestilu za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, bo potreben preračun na število ur izplačanega nadomestila, medtem ko se bo pri poročanju o izplačilu t. i. »trinajste plače« ali »božičnice« preračunalo na ure dejanske prisotnosti. Pri sporočanju podatkov v zvezi s povračili stroš¡kov v zvezi z delom se bo poročalo le v primerih, ko gre za zneske izplačane nad Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Davčne blagajne – možna oddaja vloge za pridobitev namenskega digitalnega potrdila.

OBJAVLJENO november 16th - OBJAVLJENO V Novice

Na eDavkih je od danes možna oddaja vloge za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za namene davčnih blagajn.
Referenčne številke in gesla za prevzem namenskih digitalnih potrdil za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov bosta dostavljena na eDavke v osebni portal zavezanca.
Vloga za pridobitev – DPR-PridobitevDP.
Vloga za preklic – DPR-PreklicDP.

Davčne blagajne tudi za kmete

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

Davčnim blagajnam se ne bodo mogli izogniti niti kmetje.
Uporabljati jih bodo morali vsi, ki so zavezanci za DDV in tudi vsi tisti, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.

eVročanje dokumentov Finančne uprave RS

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo bo Finančna uprava RS od 2. 1. 2016 dalje dokumente vročala elektronsko. Fizične osebe bodo imele glede tega možnost izbire.

Od 2. 1. 2016 dalje bo Finančna uprava RS začela pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo izhodne dokumente postopno pošiljati preko portala eDavki To velja tudi za tiste fizične osebe, ki so prostovoljno vključene v sistem eVročanje. Slednje pomeni, da so (ali še bodo) ti posamezniki vložili pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov. Podjetja in podjetnike še posebej pozivamo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Če so elektronski naslov doslej že sporočili za namene eOpominjanja ali eVročanja, jim ga ponovno ni treba sporočati.

Seznam neplačnikov na dan 25.10.2015

OBJAVLJENO november 10th - OBJAVLJENO V Novice

Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen objave je krepitev davčne kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Seznam neplačnikov davkov je razvrščen v deset velikostnih razredov in bo mesečno objavljen na spletni strani FURS najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam bo z objavo novega seznama umaknjen s spletne strani.

Povezavo do dolžnikov najdete na spletni strani Finančne uprave RS.

Oddaja M obrazcev po 1.1.2016

OBJAVLJENO november 9th - OBJAVLJENO V Novice

S 1.1. 2016 ne bo več možna fizična oddaja M obrazcev, ki so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Vsi zavezanci za prijavo teh podatkov bodo morali to storiti elektronsko, preko portala e-VEM.

Pooblaščanje za uporabnike davčnih blagajn

OBJAVLJENO november 2nd - OBJAVLJENO V Novice

Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 11. 2015 dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).

Priznanje za naše podjetje

OBJAVLJENO oktober 30th - OBJAVLJENO V Novice

Bisnode Slovenija nas je na podlagi našega ra?unovodskega izkaza za zadnje poslovno leto, uvrstil med top slovenske poslovne subjekte in nam podelil AAA boniteto odli?nosti.