REK obrazci po 1. 1. 2016

  by    0   0

Po 1. januarju 2016 bo mogoče nekatera socialna zavarovanja urejati samo še preko portala e-VEM.
S 1. 1. 2016 je tako na podlagi 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju re) in Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik) na REK obrazcih uvedeno poročanje podatkov za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov.

REK obrazec bo imel po novem deset rubrik, izpolniti pa bo potrebno tudi obdobje opazovanja, pri čemer se bo za polni delovni čas štelo 40 ur tedensko. Kadar se bo poročalo o izplačanem nadomestilu za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, bo potreben preračun na število ur izplačanega nadomestila, medtem ko se bo pri poročanju o izplačilu t. i. »trinajste plače« ali »božičnice« preračunalo na ure dejanske prisotnosti. Pri sporočanju podatkov v zvezi s povračili stroš¡kov v zvezi z delom se bo poročalo le v primerih, ko gre za zneske izplačane nad Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Komentarji so izklopljeni.