DAVČNO SVETOVANJE

Na področju davkov vam nudimo celostno storitev davčnega svetovanja, prilagojeno za vašo organizacijsko obliko poslovanja.
Obveščamo vas o zakonskih spremembah in vam pri tem svetujemo najbolj optimalno rešitev.

 

– Davčno načrtovanje

– Preventivno davčno svetovanje: DDV, dohodnina, DDPO, transferne cene, mednarodna obdavčitev

– Analiza vpliva poslovnih odločitev na davčne obveznosti

– Optimizacija davčnih obveznosti in davčne bilance

– Svetovanje na področju koriščenja davčnih olajšav

– Zastopanje v davčnih inšpekcijskih pregledih

– Svetovanje o možnih izboljšavah vašega poslovanja

– Zmanjševanje davčnega tveganja ob morebitnih inšpekcijskih nadzorih