E-RAČUNOVODSTVO

Uporabljamo sodobne programske rešitve in spletne aplikacije, preko katerih vam omogočimo povezavo in vpogled v našo bazo podatkov.
Kadarkoli in kjerkoli lahko s povezavo na naš spletni strešnik ažurno spremljate vaše terjatve in obveznosti ter pregledujete gibanje vašega poslovanja.
V sklopu e-računovodstva vam nudimo:

 

–          e-vpogled: priliv, odlivi, odprte postavke, bilanca, kartica stroškovnih mest, vnos opominov, izdelava naloga za uvoz v spletno banko

–          e-prejeti račun: vnos prejete pošte, plačila prejetih računov, likvidacija dokumentov, elektronski arhiv s skeniranjem dokumentov

–          e-plače: vnos novih delavcev, vnos obračunskih podatkov, vnos opozoril za računovodstvo

–          e-blagajna: prejemki, izdatki, blagajniški dnevnik

–          e-fakturiranje: izdaja računov, izdaja predračunov, izdaja dobropisov, izdaja avansov, pregled plačanih/neplačanih računov, mesečno fakturiranje

–          e-potni nalog: izdelava potnih nalogov, dnevnice, kilometrine, izplačila potnih nalogov, razni izpisi

–          e-davčna blagajna: aplikacija podpira vse zakonske zahteve na področju davčnega potrjevanja računov