PRAVNO SVETOVANJE

Strankam računovodskega servisa nudimo pomoč pri vseh pravnih vprašanjih, ki se tičejo vsakodnevnega poslovanja, zlasti pa s področja zaposlovanja ter pogodb o zaposlitvah, izpolnjevanja obveznosti do zaposlenih, priprave zahtevanih in priporočljivih internih aktov podjetja, sestave vseh vrst pogodb, splošnih pogojev in drugih potrebnih pravno-formalnih aktov podjetja.