RAČUNOVODSKE STORITVE

Računovodske storitve opravljamo od leta 1990.
Osnovna dejavnost podjetja ALMA d.o.o. je opravljanje zunanjega računovodstva za mala in srednja podjetja ter društva in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Nudimo vam celovito ali delno izvedbo računovodskih storitev glede na vaš način poslovanja in na vaše potrebe.
Pri opravljanju naših storitev vam nudimo oseben pristop in se poskušamo čim bolj prilagoditi specifičnosti vašega poslovanja.
Naše največje odlike in prednosti so dolgoletne izkušnje in ažurno opravljanje vseh storitev, ki jih ponujamo.

– Vodenje glavne knjige in pomožnih knjig

– Vodenje analitčnih evidenc kupcev in dobaviteljev

– Obračun plač z vsemi evidencami in poročili

– Obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, najemnin, obresti,…

– Vodenje blagajniškega poslovanja

– Obračun socialnih prispevkov za zavezanca

– Obračun potnih nalogov

– Obračun davka na dodano vrednost

– Obračun davka na finančne storitve

– Evidenca osnovnih sredstev z obračunom amortizacije

– Izdelava poročil za banke

– Izdelava statistike finančnih računov

– Izdelava davčne bilance

– Izdelava računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)