Zaposlovanje starejših od 55 let bo stimulirano

  by    0   0

Ministrstvo za delo navaja, da bo delodajalec oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Spodbudo bo lahko uveljavljal tudi, če bo zaporedoma sklenjenih več pogodb in bodo te veljale le za določen čas, a v tem primeru bo morala biti oseba zaposlena ves čas brez prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve po pogodbah, sklenjenih od začetka leta 2016 do konca leta 2017, a največ za dve leti.

Drugi pogoj, ki ga bo moral zadostiti delodajalec, pa je, da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov.

Komentarji so izklopljeni.